Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS / GREECE


TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS / GREECE


TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS / GREECE


TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS / GREECE


TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS / GREECE


Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS. / GREECE


TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS / GREECE


TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS / GREECE


TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS / GREECE


TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS. / GREECE


Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS. / GREECE


TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS. ARCHAEOLOGICAL SITE / GREECE


TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS. ARCHAEOLOGICAL SITE / GREECE


TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS. ARCHAEOLOGICAL SITE / GREECE


TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS. ARCHAEOLOGICAL SITE / GREECE


TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS. ARCHAEOLOGICAL SITE / GREECE


Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

TEMPLE OF APOLLO EPIKCURIUS. ARCHAEOLOGICAL SITE / GREECE


PORT OF SYROS ISLAND / GREECE


PORT OF SYROS ISLAND / GREECE


PORT OF SYROS ISLAND / GREECE


PORT OF SYROS ISLAND / GREECE


Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

PORT OF SYROS ISLAND / GREECE


SUNSET ON BOAT


SUNSET ON BOAT


SUNSET ON BOAT


Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

SUNSET ON BOAT


ON THE BOAT


ON THE BOAT


ON THE BOAT


ON THE BOAT


Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

ON THE BOAT


BLUE-YELLOW-BLACK-RED


BLUE-YELLOW-BLACK-RED


BLUE-YELLOW-BLACK-RED


Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

BLUE-YELLOW-BLACK-RED


FOCUS ON ΤΗΕ OBJECT


FOCUS ON ΤΗΕ OBJECT


FOCUS ON ΤΗΕ OBJECT


Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

FOCUS ON ΤΗΕ OBJECT


UNDERWATER LANDSCAPE


UNDERWATER LANDSCAPE


UNDERWATER LANDSCAPE


UNDERWATER LANDSCAPE


Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

UNDERWATER LANDSCAPE


UNDERWATER LANDSCAPE


UNDERWATER LANDSCAPE


UNDERWATER LANDSCAPE