Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

MONASTERY OF KAISARIANIS


MONASTERY OF KAISARIANIS


MONASTERY OF KAISARIANIS


MONASTERY OF KAISARIANIS


MONASTERY OF KAISARIANIS


Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

MONASTERY OF KAISARIANIS


MONASTERY OF KAISARIANIS


MONASTERY OF KAISARIANIS


MONASTERY OF KAISARIANIS


MONASTERY OF KAISARIANIS


Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019

ATHENS OLD TOWN


ATHENS OLD TOWN


ATHENS OLD TOWN


ATHENS OLD TOWN


ATHENS OLD TOWN


ATHENS OLD TOWN


ATHENS OLD TOWN


ATHENS OLD TOWN


Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019

ARCHITECTURE ELEMENTS


PLAYING WITH IMAGE PROCESSING


PLAYING WITH IMAGE PROCESSING


PLAYING WITH IMAGE PROCESSING


PLAYING WITH IMAGE PROCESSING


PLAYING WITH IMAGE PROCESSING


Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

ARCHITECTURE ELEMENTS


PLAYING WITH IMAGE PROCESSING


PLAYING WITH IMAGE PROCESSING


PLAYING WITH IMAGE PROCESSING


PLAYING WITH IMAGE PROCESSING


PLAYING WITH IMAGE PROCESSING


PLAYING WITH IMAGE PROCESSING


Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

PAINTING


PAINTING


SOURCE


SOURCE


WHITE LINE


WHITE LINE


Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

LEAF


LEAVES


LEAF


LEAF


LEAF


LEAF


Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

RAIN


RAIN


RAIN


RAIN


RAIN