Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

ΣΚΙΤΣΟ *** SKETCH *** ОЧЕРК

ΦΩΚΙΩΝ  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
 Έλληνας σκιτσογράφος (1894 -1977)
 * * * * *
FOKION DIMITRIADIS
Greek cartoonist (1894 -1977)
 * * * * *
Фокионом Димитриадис
Греческий художник-карикатурист (1894 -1977)