Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

PiG


DoGGY


PEACoCK


PEACoCK


SPARRoW


SPARRoW


Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

DRoPS oN THE TREE


DRoPS oN THE TREE


DRoPS oN THE TREE


DRoPS oN THE TREE


DRoPS oN THE TREE


Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

DRoPS oN THE TREE


DRoPS oN THE TREE


DRoPS oN THE TREE


DRoPS oN THE TREE


Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

MOUNTAIN ROUTES

On the Way to Naoussa


MOUNTAIN ROUTES

On the Way to Naoussa


MOUNTAIN ROUTES

On the Way to Naoussa


MOUNTAIN ROUTES

On the Way to Naoussa


MOUNTAIN ROUTES


ROUTES


ViSiT GREECE / MACEDONIA - NAOUSA


ViSiT GREECE / MACEDONIA - NAOUSA


ViSiT GREECE / MACEDONIA - NAOUSA


ViSiT GREECE / MACEDONIA - NAOUSA


ViSiT GREECE / MACEDONIA - NAOUSA


ViSiT GREECE / MACEDONIA - NAOUSA


ViSiT GREECE / MACEDONIA - NAOUSA


ViSiT GREECE / MACEDONIA - NAOUSA


ViSiT GREECE, GREECE / NAOUSSA

ViSiT GREECE / MACEDONIA - NAOUSA


ViSiT GREECE / MACEDONIA - NAOUSA


ViSiT GREECE, GREECE / NAOUSSA


ViSiT GREECE / MACEDONIA - NAOUSA


ViSiT GREECE, GREECE / NAOUSSA


DOG


DUCK


WARER SOURCE


WARER SOURCE


ARISTOTLE

Aristotle School.   Naoussa / Greece

 

CAVE

Aristotle School.   Naoussa / Greece


CAVE

Aristotle School.   Naoussa / Greece


TREE


TREES

 

ViSiT GREECE, VEROIA


ViSiT GREECE, VEROIA