Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

NIGHT SHOT @ SYROS ISLAND


NIGHT SHOT @ SYROS ISLAND


NIGHT SHOT @ SYROS ISLAND


NIGHT SHOT @ SYROS ISLAND


NIGHT SHOT @ SYROS ISLAND


Δευτέρα, 29 Απριλίου 2019

SAINT GEORGE CHURCH IN ANO SYROS ISLAND / GREECE


SAINT GEORGE CHURCH IN ANO SYROS ISLAND / GREECE


SAINT GEORGE CHURCH IN ANO SYROS ISLAND / GREECE


SAINT GEORGE


SAINT GEORGE


Κυριακή, 28 Απριλίου 2019

EASTER


EASTER


EASTER


EASTER


EASTER @ SYROS ISLAND


EASTER @ SYROS ISLAND


EASTER @ SYROS ISLAND


Σάββατο, 27 Απριλίου 2019

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019

EPITAPH - EASTER


EPITAPH - EASTER


EPITAPH - EASTER


EPITAPH - EASTER


EPITAPH - EASTER


Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019

EASTER - HOLY WEEK


SAINT GEORGES / SYROS ISLAND - GREECE


SAINT GEORGES / SYROS ISLAND - GREECE


SAINT GEORGES / SYROS ISLAND - GREECE


Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

GULL


GULL


GULL


SPARROWS


SPARROWS


SPARROW


Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

SUNSET @ SYROS ISLAND


SUNSET @ SYROS ISLAND


SUNSET @ SYROS ISLAND


SUNSET @ SYROS ISLAND


SUNSET @ SYROS ISLAND


SUNSET @ SYROS ISLAND


Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

SUNSET @ SYROS ISLAND


SUNSET @ SYROS ISLAND


SUNSET @ SYROS ISLAND


SUNSET @ SYROS ISLAND


SUNSET @ SYROS ISLAND


SUNSET @ SYROS ISLAND