Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

HASTA ΝΑ ΠΑΝΕ (2) - ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ

Canon PowerShot SX230 HS
-----
Canon PowerShot SX230 HS
-----

Canon PowerShot SX230 HS
Click  on the foto 2 read 
-----

Canon PowerShot SX230 HS
-----

Canon PowerShot SX230 HS
-----
Canon PowerShot SX230 HS
-----
Canon PowerShot SX230 HS
-----
Canon PowerShot SX230 HS
-----

Canon PowerShot SX230 HS
-----

Canon PowerShot SX230 HS
-----
Canon PowerShot SX230 HS
-----

HASTA ΝΑ ΠΑΝΕ (1) - REPORTAGE

Canon PowerShot SX230 HS
-----

Canon PowerShot SX230 HS
-----

Canon PowerShot SX230 HS
-----

Canon PowerShot SX230 HS
-----

Canon PowerShot SX230 HS
-----

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ - AFTER THE RAIN

Canon PowerShot SX230 HS
-----

Canon PowerShot SX230 HS
-----

Canon PowerShot SX230 HS
-----

Canon PowerShot SX230 HS
-----

Canon PowerShot SX230 HS
-----

Canon PowerShot SX230 HS
-----

Canon PowerShot SX230 HS
-----

Canon PowerShot SX230 HS
-----