Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

SUNRISE

SUNRISE


SUNRISE

SUNRISE


Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

FoREST

 SUNRISE
FoREST

SUNRISE 

FoREST

SUNRISE 

FoREST

 SUNRISE

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

THE ATHENS, WHO MERKEL DID NOT SAW

Greece, Athens, October 9

THE ATHENS, WHO MERKEL DID NOT SAW

Greece, Athens, October 9


THE ATHENS, WHO MERKEL DID NOT SAW

Greece, Athens, October 9


THE ATHENS, WHO MERKEL DID NOT SAW

Greece, Athens, October 9
  

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

DEMONSTRATORS

Greece, Athens, October 9
Demonstrations against the visit of Merkel.

DEMONSTRATORS

Greece, Athens, October 9
Demonstrations against the visit of Merkel.

DEMONSTRATION

Greece, Athens, October 9
Demonstrations against the visit of Merkel.
  

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

DEMONSTRATION

Μ.Μπρέχτ:  Στο ντουλάπι δεν έχει ψίχα ψωμί
Greece, Athens, October 9
Demonstrations against the visit of Merkel.
  

DEMONSTRATION

Μ.Μπρέχτ:  Στο ντουλάπι δεν έχει ψίχα ψωμί
Greece, Athens, October 9
Demonstrations against the visit of Merkel.
 

DEMONSTRATION

Μ.Μπρέχτ:  Στο ντουλάπι δεν έχει ψίχα ψωμί
Greece, Athens, October 9
Demonstrations against the visit of Merkel.