Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

28th October 1940 * 28 октября 1940

National Day of Greece.  Beginning of the Second World War 
    Национальный день Греции. Начало Второй мировой войны

 Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

FoREST

FoREST


FoREST


FoREST


Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012