Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

STREET PHoTo


STREET PHoToSTREET PHoTo


STREET PHoTo


STREET PHoTo


STREET PHoTo


STREET PHoTo


STREET PHoTo


STREET PHoTo


Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

STREET PHoTo


STREET PHoTo


STREET PHoTo


STREET PHoTo


STREET PHoTo


STREET PHoTo


STREET PHoTo


STREET PHoTo


STREET PHoTo


GREEK LiGHT AND CoLoUR IN TETSiS' PAiTiNG

TETSiS   

at   STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)

 

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

GREEK LiGHT AND CoLoUR IN TETSiS' PAiTiNG

TETSiS   

at   STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)

 

GREEK LiGHT AND CoLoUR IN TETSiS' PAiTiNG

TETSiS   

at   STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)

 

GREEK LiGHT AND CoLoUR IN TETSiS' PAiTiNG

TETSiS   

at   STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)


75.000 CLiCK @JuN 29, 2016


GREEK LiGHT AND CoLoUR IN TETSiS' PAiTiNG

TETSiS  

at   STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)

GREEK LiGHT AND CoLoUR IN TETSiS' PAiTiNG

TETSiS  

at   STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)

 

GREEK LiGHT AND CoLoUR IN TETSiS' PAiTiNG

TETSiS   

at   STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)


GREEK LiGHT AND CoLoUR IN TETSiS' PAiTiNG

TETSiS   

at   STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)

 

STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)


Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)


STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)


STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)


STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)


STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)


STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)


STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)


STAVRoS NiARCHoS FoUNDATioN (ATHENS-GREECE)


ViSiT GREECE


Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

LEROS ISLAND - GREECE / AGIA MARINA

 LEROS_ARCHITECTURE_ELEMENTS  ΚΤΗΡΙΑ  ΚΤΗΡΙΑ_ΛΕΡΟΥ
GREEK_ISLAND 

LEROS ISLAND - GREECE / AGIA MARINA

 LEROS_ARCHITECTURE_ELEMENTS  ΚΤΗΡΙΑ  ΚΤΗΡΙΑ_ΛΕΡΟΥ
GREEK_ISLAND 

LEROS ISLAND - GREECE / AGIA MARINA

 LEROS_ARCHITECTURE_ELEMENTS  ΚΤΗΡΙΑ  ΚΤΗΡΙΑ_ΛΕΡΟΥ
GREEK_ISLAND 

LEROS ISLAND - GREECE / AGIA MARINA

GREEK_ISLAND 

LEROS ISLAND - GREECE / AGIA MARINA

GREEK_ISLAND 

SYROS ISLAND - GREECE / HERMOUPOLIS PORT


ViSiT GREECE


UNDERWATER


Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

FISHING BoAT


... FATHER AND SON


UNDERWATER


SUNSET AT SEA


UNDERWATER