Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019

PIGEONS


PIGEONS


PIGEONS


PIGEONS


Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

SUNSET ON SHIP


SUNSET ON SHIP


SUNSET ON SHIP


SUNSET ON SHIP


Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

SUNSET ON SHIP


SUNSET ON SHIP


ON SHIP


ON SHIP


Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY
«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019 
    
    


PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY
«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019 
    
    


PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY
«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019 
    
    


PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY
«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019 
    
    


PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY
«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019 
    
      


Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY
«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019
     

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY
«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019

     

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY
«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019
     

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY
«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019
   


PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY
«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019
     

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY
«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019
     

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019

SYROS ISLAND - GREECE / SUNSET

ANASTASI   CHURCH 
 
 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ     ΕΚΚΛΗΣΙΑ_ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ    ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ_ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ

SYROS ISLAND - GREECE / SUNSET

ANASTASI   CHURCH
 
 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ     ΕΚΚΛΗΣΙΑ_ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ    ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ_ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ

SYROS ISLAND - GREECE / SUNSET

ANASTASI   CHURCH  
 
 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ     ΕΚΚΛΗΣΙΑ_ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ    ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ_ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ

SYROS ISLAND - GREECE / SUNSET

ANASTASI   CHURCH 
 
 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ     ΕΚΚΛΗΣΙΑ_ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ    ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ_ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ

SYROS ISLAND - GREECE / SUNSET

ANASTASI   CHURCH
 
 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ     ΕΚΚΛΗΣΙΑ_ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ    ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ_ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ

SYROS ISLAND - GREECE / SUNSET

ANASTASI   CHURCH 
 
 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ     ΕΚΚΛΗΣΙΑ_ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ    ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ_ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019

SYROS ISLAND - GREECE / ANASTASI CHURCH

SUNSET
 
 
 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ     ΕΚΚΛΗΣΙΑ_ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ    ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ_ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ

SYROS ISLAND - GREECE / ANASTASI CHURCH

SUNSET
 
 
 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ     ΕΚΚΛΗΣΙΑ_ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ    ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ_ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ

SYROS ISLAND - GREECE / ANASTASI CHURCH

SUNSET
 
 
 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ     ΕΚΚΛΗΣΙΑ_ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ    ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ_ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ

SYROS ISLAND - GREECE / ANASTASI CHURCH

SUNSET
 
 
 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ     ΕΚΚΛΗΣΙΑ_ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ    ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ_ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ_ΣΥΡΟΥ