Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

PIGEONS


PIGEONS


PIGEONS


PIGEONS


PIGEONS


Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

PASTURAGE


PASTURAGE


PASTURAGE


PASTURAGE


Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

ΤΑΦΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ


ΤΑΦΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ


ΤΑΦΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ


ΤΑΦΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ


ΤΑΦΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ


ΤΑΦΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ


ΤΑΦΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ


Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019

HERAKLION / CRETE / GREECE

ΕΝΕΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
VENICE GATE OF SAINT GEORGE

 

HERAKLION / CRETE / GREECE

ΕΝΕΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
VENICE GATE OF SAINT GEORGE

 

HERAKLION / CRETE / GREECE

ΕΝΕΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
VENICE GATE OF SAINT GEORGE

  

HERAKLION / CRETE / GREECE

ΕΝΕΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
VENICE GATE OF SAINT GEORGE

 

HERAKLION / CRETE / GREECE

ΕΝΕΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
VENICE GATE OF SAINT GEORGE

  

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2019

SUNSET ON BOAT


SUNSET ON BOAT


SUNSET ON BOAT


SUNSET ON BOAT


Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY

«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019


  

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY

«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019

  

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY

«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY

«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019

  

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY

«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019

  

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY

«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019


  
 

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY
«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019

  

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY
«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019

  

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY
«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019

  

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY
«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019

  

PICASSO AND ANTIQUITY

PICASSO AND ANTIQUITY. LINE AND CLAY
«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός»
Athens, Museum of Cycladic Art
20/6/2019 - 20/10/2019

  

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

CLOUDS, SUNSET AND SHADOWS


CLOUDS, SUNSET AND SHADOWS


CLOUDS, SUNSET AND SHADOWS


CLOUDS, SUNSET AND SHADOWS


CLOUDS, SUNSET AND SHADOWS


Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

MANSION TSIROPINA @ SROS ISLAND / GREECE


MANSION TSIROPINA @ SROS ISLAND / GREECE


MANSION TSIROPINA @ SROS ISLAND / GREECE


MANSION TSIROPINA @ SROS ISLAND / GREECE