Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

CAT and PIGEONs


CAT and PIGEON


CAT


CATs


CAT


CAT


CAT


CAT


CAT


Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ


ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ


MESSAGE ON THW WALL


ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ


ADVERTISING


ADVERTISING


Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

CAIQUE


CAIQUE


CAIQUE


CAIQUE


COVE


COVE


COVE


Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

SYROS ISLAND - GREECE / HERMOUPOLIS - SHIPYARD


SYROS ISLAND - GREECE / HERMOUPOLIS - SHIPYARD


SYROS ISLAND - GREECE / HERMOUPOLIS - SHIPYARD


SYROS ISLAND - GREECE / HERMOUPOLIS - SHIPYARD


SYROS ISLAND - GREECE / HERMOUPOLIS - SHIPYARD


SYROS ISLAND - GREECE / HERMOUPOLIS - SHIPYARD


SYROS ISLAND - GREECE / HERMOUPOLIS - SHIPYARD


Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019

IKARIA ISLAND ( Agios Kirykos ) 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  
  

IKARIA ISLAND ( Agios Kirykos ) 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  
  

XIOS ISLAND (Emporios) 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  

  

XIOS ISLAND (Emporios) 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  

XIOS ISLAND (Anavatos) 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  

 

XIOS ISLAND (Anavatos) 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  
  

XIOS ISLAND 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  
  

XIOS ISLAND (Mesta) 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  


XIOS ISLAND (Mesta) 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

XIOS ISLAND ( St. Markella ) 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  
   

XIOS ISLAND ( Marble ) 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  
   

XIOS ISLAND ( Emporios )1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  
   


XIOS ISLAND ( Emporios )1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  
   

XIOS ISLAND ( Emporios )1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  
   

XIOS ISLAND 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  

XIOS ISLAND 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  

XIOS ISLAND 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

LIMNOS ISLAND (Myrina) , 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  

SUNSET

LIMNOS ISLAND (Thanos) , 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED
  


LIMNOS ISLAND (Myrina) , 1988 / GREECE

DiGiTiZED  PHOTOGRAPHY  FRoM  PRiNTED