Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Outdoor decoration


Outdoor decoration


Outdoor decoration


Outdoor decoration


Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

interior decoration

interior decoration


interior decoration


interior decoration


Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

PILGRIMAGE

PILGRIMAGE


PILGRIMAGE


PILGRIMAGE


PILGRIMAGE


Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

THE ANTIKYTHERA SHIPWRECK

Greece, Athens
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM 


THE ANTIKYTHERA SHIPWRECK

Greece, Athens
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM 

 

THE ANTIKYTHERA SHIPWRECK

Greece, Athens
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM 


Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

THE ANTIKYTHERA SHIPWRECK

Greece, Athens
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
   

THE ANTIKYTHERA SHIPWRECK

Greece, Athens
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
        

THE ANTIKYTHERA SHIPWRECK

Greece, Athens
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
        

THE ANTIKYTHERA SHIPWRECK

Greece, Athens
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
        

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

THE ANTIKYTHERA SHIPWRECK

Greece, Athens
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

THE ANTIKYTHERA SHIPWRECK

Greece, Athens
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

   

THE ANTIKYTHERA SHIPWRECK

Greece, Athens
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

   

THE ANTIKYTHERA SHIPWRECK

Greece, Athens
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

   

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

THE ANTIKYTHERA SHIPWRECK

Greece, Athens
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

THE ANTIKYTHERA SHIPWRECK

Greece, Athens
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

   

THE ANTIKYTHERA SHIPWRECK

Greece, Athens
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM