Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

DECORATION


DECORATION


DECORATION


DECORATION


DECORATION


DECORATION


DECORATION


Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

GREEK HISTORY - ALEXANDER THE GREAT


GREEK HISTORY - ALEXANDER THE GREAT


GREEK HISTORY - ALEXANDER THE GREAT


GREEK HISTORY - ALEXANDER THE GREAT


GREEK HISTORY - ALEXANDER THE GREAT


GREEK HISTORY - ALEXANDER THE GREAT


GREEK HISTORY - ALEXANDER THE GREAT


GREEK HISTORY - ALEXANDER THE GREAT


Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

B&W - HOMELESS


B&W - HOMELESS


B&W - HOMELESS


B&W - HOMELESS - DRUGS


B&W - HOMELESS, NEAR ATM


B&W - HOMELESS


B&W - HOMELESS


B&W - HOMELESS


Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

LONDON / B&W - STREET PHoTo


B&W - STREET PHoTo


B&W - STREET PHoTo


B&W - STREET PHoTo


B&W - STREET PHoTo - IMAGE PROCESSING


Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019

CAT


CAT


CAT


CAT


CAT


CAT


CATS


Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019

MESSAGE ON WALL


MESSAGE ON WALL


SUPERSCRIPTION


ΓΟΠΕΣ


ΦΕΤΑ - ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ


Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

STORM, WITH RED AFRICAN SOIL


SUNSET AT CITY


SUNSET AT PORT


SUNSET


SUNSET AT CITY


SUNSET AT CITY


DARK NIGHT


DARK NIGHT